Sportvereniging HartVooruit
/

Maak werk van je hart

 

Welkom op de website van sportvereniging HartVooruit Vleuten - De Meern

De sportvereniging voor (ex)hartpatiënten in de regio Utrecht

Wanneer u te maken heeft (of had) met een hart- of vaatziekte zult u in veel gevallen uw levensstijl flink aan moeten passen. Stress en roken is uit de boze en gezond bewegen wordt meestal een must.

De sportvereniging HartVooruit is opgericht om (ex)hartpatiënten uit de regio Utrecht op een gezonde manier te leren bewegen. De bewegingsactiviteiten vinden plaats in groepsverband onder deskundige leiding, welke er op toeziet dat er rekening gehouden wordt met uw (eventuele) beperkingen. Er is tijdens de sportbeoefening altijd een A.E.D. apparaat aanwezig en geschoolde EHBO-ers met reanimatie diploma. Voor na en tijdens de oefeningen is er volop gelegenheid om met lotgenoten te communiceren.

Er worden op twee avonden bewegingsactiviteiten aangeboden namelijk: de maandagavond van 18.30 - 19.30 uur, de woensdagavond (1) van 19.00 - 21.00 uur en de woensdagavond (2) van 17.45 - 18.45 uur.

Op maandagavond is de les als volgt ingedeeld: warming-up - spieroefeningen - één of meerdere balspellen. Deze les vindt plaats in de Fletiohal, Albert Schweitzerlaan 10a, 3451 EC Vleuten. De woensdagavond training (1) vindt plaats in de Gymzaal, Ten Veldestraat 94, 3454 EN De Meern bestaat het spel na de warming-up uit volleybal. Op woensdagavond (2) op de locatie ROC Midden Nederland, Vondellaan 174, 3521 GH Utrecht  bestaat de training uit een warming-up gevolgd door uitgebreide spier- en balansoefeningen en als afsluiter volleybal.

U bent altijd welkom om vrijblijvend een keer mee te doen!                                         Raadpleeg voordat u komt trainen altijd uw cardioloog of arts!!

Secretariaat:

Voor (meer) informatie kunt u contact op nemen met het secretariaat  hartvooruit@gmail.com

Sportvereniging HartVooruit Vleuten - de Meern

De sportvereniging HartVooruit is in 1985 opgericht met als doel haar leden op verantwoorde wijze gelegenheid te bieden tot sport, spel en sociale contacten, met als oogmerk hun conditie te beïnvloeden. De sportvereniging HartVooruit is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Midden-Nederland onder KvK nummer: 40480370. Onze vereniging is aangesloten bij De Harteraad.

Contributie: De contributie bedraagt € 165,00 (voor één keer sporten per week) / € 255,00 (voor twee keer sporten per week) per jaar en dient (automatisch) door u te worden overgemaakt op rekeningnr:  NL27 RABO 0341 4062 01 t.n.v. Hart Vooruit Vleuten-De Meern, onder vermelding van naam / contributie.

Afspraken over gespreid betalen kunt u maken door een mail te sturen naar het sectretariaat hartvooruit@gmail.com