Sportvereniging HartVooruit
/

Maak werk van je hart

 

Info voor leden


PRIVACY WETGEVING

Wellicht hebben jullie ook het e.e.a. meegekregen over een nieuwe privacy wetgeving die vanaf mei 2018 van kracht is. Een van de zaken die hierin o.a. is geregeld is dat er uiterst voorzichtig moet worden omgegaan met de persoonlijke gegevens van onze leden en natuurlijk gaan wij ons hieraan houden. Daarom wil ik jullie verzoeken om, ieder voor zich, mij per mail te bevestigen dat jullie akkoord gaan dat wij de ledenlijst met elkaar delen.  Nog niet gedaan klik dan op onderstaande link. (Het enige wat je aan moet vullen is je naam bij de afzender. Ga je niet akkoord verander dan de tekst in: Ik geef geen toestemming...)  Hartelijk dank namens de secretaris.  mail (link)


Informatief

JAARVERGADERING

De jaarvergadering wordt gehouden op woensdag 19 februari 2020 om 20.30 in het verenigingsgebouw De Meern, Zandweg 148, 3454HA De Meern.

Agenda, Notulen 2019, Jaarverslag 2019, Jaarrekening en Begroting       Kan u hier downloaden (alles staat in één pdf bestand)